Οι πελάτες μας

Η Oceanic Solution A.E. η οποία ανήκει στον Όμιλο Oceanic Group of Companies έχει συνεργασίες με αξιόλογους διεθνείς και εθνικούς ομίλους και οργανισμούς στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, αποδεικνύοντας την υψηλή αξία των υπηρεσιών και προϊόντων ασφαλείας, την εξειδίκευση στον τομέα του Facility Management και της Ασφάλειας αλλά και την κορυφαία τεχνική κατάρτιση των στελεχών πολυετούς εμπειρίας. Συνεργάζεται με κατασκευαστικές, μεταφορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις, λιμάνια, ξενοδοχεία, super markets, νοσοκομεία, εμπορικά καταστήματα, δημόσιες υπηρεσίες, εκπαιδευτικά ιδρύματα, τράπεζες, αθλητικούς ομίλους, κλπ.