Η Oceanic Solution με μια ματιά

Η Oceanic Solution A.E. ανήκει στον Όμιλο Εταιρειών Oceanic Group Of Companies και εξειδικεύεται στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών Facility Management και Υπηρεσιών Ασφαλείας. Ιδρύθηκε το 2013 και αποτελεί μία από τις πιο ανταγωνιστικές εταιρείες υπηρεσιών στην Ελλάδα καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα αναγκών στην διαχείριση εγκαταστάσεων και προσωπικού διαφόρων υποστηρικτικών ειδικοτήτων αλλά και στην ασφάλεια προσώπων και υποδομών. Οι κεντρικές εγκαταστάσεις της εταιρείας βρίσκονται στην Πάτρα.

Η αποστολή και ο στόχος εταιρείας έγκειται στην παροχή υψηλών απαιτήσεων υπηρεσιών ολοκληρωμένης διαχείρισης εγκαταστάσεων που είναι προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε πελάτη με σκοπό την προσφορά μίας συνδυαστικής και οικονομικής λύσης στον εκάστοτε πελάτη που συμβάλλει στην εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης.

Το όραμα της εταιρείας είναι να προσφέρει στους πελάτες της μια ολοκληρωμένη λύση υποστηρικτικών υπηρεσιών μέσω της οποίας οι επιχειρήσεις μπορούν να επικεντρώνονται στο αντικείμενό τους εξοικονομώντας χρόνο, να αυξάνουν την αποτελεσματικότητά τους και να μειώνουν το κόστος λειτουργίας τους και το επιχειρηματικό τους ρίσκο.

Το όνομα της εταιρείας προέρχεται από την ελληνική μυθολογία και τον Ωκεανό ο οποίος ήταν γιος του Ουρανού και της Γαίας και ήταν το αρχικό και δημιουργικό στοιχείο του κόσμου, ο πατέρας των Θεών. Η εταιρεία εμπνεύστηκε από την δύναμη και την αδιάκοπη ροή του Ωκεανού που ως ευρύς και μεγάλος ποταμός δημιουργούσε ισχυρά ρεύματα με την συνεχή κίνησή του.

Η εταιρεία αναπτύσσεται ραγδαία με υψηλή οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια. Συγκεκριμένα, έχει μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών 1.000.000,00 ευρώ, ασφαλιστήρια έναντι επαγγελματικών κινδύνων με συνολική κάλυψη γενικής αστικής ευθύνης ύψους 5.000.000,00 ευρώ, εργοδοτικής ευθύνης ύψους 1.000.000,00 ευρώ, επαγγελματικής αστικής ευθύνης ύψους 1.500.000,00 ευρώ καθώς και υψηλή πιστοληπτική ικανότητα βεβαιωμένη από ελληνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Παράλληλα, η εταιρεία προσφέρει υπηρεσίες ασφαλείας υψηλών προδιαγραφών σε όλη την Ελλάδα. Διαθέτει άριστη τεχνική και επαγγελματική ικανότητα έχοντας αναπτύξει συγκροτημένη οργάνωση και εταιρική δομή, ανταγωνιστικό και αξιόλογο πελατολόγιο, υλικοτεχνικό εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, μεγάλο αριθμό προσωπικού που την κατατάσσει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό και στελέχη με εμπειρία και δεξιότητες αντίστοιχες των απαιτήσεων των κλάδων Facility Management και Ασφαλείας. Η Oceanic Solution A.E. δίνει αξία στους πελάτες της μέσω του στρατηγικού της σχεδιασμού, της αποτελεσματικής διαχείρισης και χρήσης νέων τεχνολογιών και εγγυάται την απροβλημάτιστη λειτουργία των υποδομών των πελατών της.

Στατιστικά

1
Ολοκληρωμένα Έργα
1
Ευχαριστημένοι Πελάτες
1
Εργαζόμενοι
1
Λυμένα Προβλήματα