Η Εταιρεία μας

Η Oceanic Solution A.E. ανήκει στον Όμιλο Εταιρειών Oceanic Group Of Companies και εξειδικεύεται στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών Facility Management και Υπηρεσιών Ασφαλείας. Ιδρύθηκε το 2013 και αποτελεί μία από τις πιο ανταγωνιστικές εταιρείες υπηρεσιών στην Ελλάδα καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα αναγκών στην διαχείριση εγκαταστάσεων και προσωπικού διαφόρων υποστηρικτικών ειδικοτήτων αλλά και στην ασφάλεια προσώπων και υποδομών. Οι κεντρικές εγκαταστάσεις της εταιρείας βρίσκονται στην Πάτρα.

Περισσοτερα

Facility Management

Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Διαχείρισης Εγκαταστάσεων/International Facility Management Association (IFMA) ο όρος Facility Management ορίζεται ως ένα επάγγελμα το οποίο περιλαμβάνει πολλαπλούς κλάδους για τη διασφάλιση της λειτουργικότητας, της άνεσης, της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας του δομημένου περιβάλλοντος με την ενσωμάτωση ατόμων, τόπων, διαδικασιών και τεχνολογίας.

Περισσοτερα

Οι Πελάτες μας

Περισσοτερα

Τα Νέα μας