Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Στην Oceanic Solution A.E. αφιερώνουμε ένα μεγάλο μέρος των ζητημάτων που μας απασχολούν καθημερινά στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη συμβάλλοντας έτσι στην βελτίωση της ποιότητας ζωής και στην ανάπτυξη της κοινωνίας. Αυτή η πολιτική μας προάγει την παραγωγικότητα, την εξέλιξη, την καινοτομία και την αειφόρο ανάπτυξη. Μέσα από όλες τις λειτουργίες της επιχείρησής μας επηρεάζουμε ένα μεγάλο κοινωνικό σύνολο, παράλληλα όμως φροντίζουμε και για τους ανθρώπους μας, αλλά και για το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, σεβόμαστε το περιβάλλον μας με σκοπό την βελτίωση της ποιότητας ζωής και του βιοτικού επιπέδου, και συμμετέχουμε σε φιλανθρωπικές και εθελοντικές δράσεις.

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη συνιστά προτεραιότητα για την Oceanic Solution Α.Ε. και γι΄ αυτό έχουμε αποφασίσει να σεβόμαστε τους εργαζομένους και τους πελάτες μας και να είμαστε ειλικρινείς απέναντι τους. Οι άνθρωποι για εμάς είναι “Η Δύναμή μας” και γι’ αυτό φροντίζουμε να τηρούμε τον κώδικα ηθικής δεοντολογίας για να υπάρχει ισότητα και δικαιοσύνη σε όλο μας το προσωπικό. Παράλληλα, πρεσβεύουμε αξίες που μας οδηγούν στην δημιουργία ενός ιδανικού εργασιακού χώρου όπου τα κίνητρα, οι εκπαιδεύσεις, η δίκαιη μεταχείριση τους προσωπικού μας και οι άριστες συνθήκες εργασίες σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας έχουν πρωταγωνιστική θέση. Βάσει αυτών, έχουμε καταφέρει να σεβόμαστε τους ανθρώπους μας, επομένως και το ευρύ κοινωνικό σύνολο.

Στην Oceanic Solution A.E. γνωρίζουμε πως η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος είναι ζωτικής σημασία για την αειφόρο ανάπτυξη. Συμμετέχουμε ενεργά σε δράσεις κινητοποίησης για την προστασία του πλανήτη μας και δεσμευόμαστε για την συνεχή περιβαλλοντική μας ευαισθησία. Αυτή μας την προσπάθεια επιβεβαιώνουμε και με την εφαρμογή του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Η επιχείρησή μας έχει επιλέξει να είναι Πράσινη και υποστηρίζει έμπρακτα αντίστοιχες περιβαλλοντικές δράσεις, όπως αναδιαμόρφωση χώρων πάρκων, δασοπροστασίες, αποψιλώσεις κ.λπ. Αντίστοιχα και το προσωπικό μας έχει αποκτήσει οικολογική συνείδηση και συμβάλλει στην πράσινη επιχειρηματικότητα της εταιρείας μας μέσω της Ανακύκλωσης. Χρησιμοποιούμε υλικά βιοδιασπώμενα, φιλικά προς το περιβάλλον, βελτιώνουμε τους δείκτες ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων μας, ανακυκλώνουμε χαρτί και άλλα υλικά, εξοικονομούμε ενέργεια με νέα συστήματα θέρμανσης-ψύξης.

Ζωτικής σημασίας ενέργειες για την Oceanic Solution A.E. είναι οι δράσεις φιλανθρωπίας και ο εθελοντισμός. Η ηθικές και οι αξίες μας έχουν γνώμονα τον σεβασμό προς τον πολιτισμό μας και άρα την υπεράσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και την παροχή ίσων ευκαιριών.