Πιστοποιήσεις/Πολιτικές

Η Oceanic Solution A.E. είναι πιστοποιημένη από ανεξάρτητο Φορέα Πιστοποίησης και συμμορφώνεται με τα παρακάτω συστήματα/πρότυπα με πεδίο εφαρμογής Υπηρεσίες Διάθεσης Προσωπικού (για παροχή υπηρεσιών: διοικητικής – τεχνικής υποστήριξης, επιχειρηματικών συμβούλων, διοργάνωσης εμπορικών εκθέσεων, τηλεφωνικού κέντρου, έκδοσης εμπορικού-διαφημιστικού υλικού, διαδικτύου, εκπαίδευσης, διαφήμισης, έρευνας αγοράς, τροφοδοσίας, εστίασης, εστιατορίων & κινητών μονάδων εστίασης, οδικές μεταφορές εμπορευμάτων κλπ.) καθώς και Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλείας, Εγκατάσταση Συστημάτων Ασφαλείας και Διαχείριση και Λειτουργία Κέντρου Λήψης Σημάτων:

  • ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας
  • ΕΛΟΤ EN ISO 14001:2015 Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
  • ΕΛΟΤ 1801:2008/OHSAS 18001:2007 Σύστημα Διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία
  • ISO 27001:2013 Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών