Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος μας εμπιστεύεται για την υποστήριξη διαδικτυακής ημερίδας


Η Oceanic Solution A.E. ανέλαβε την υποστήριξη της διοργάνωσης διαδικτυακής ημερίδας της Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδος με θέμα “Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη & Δωρεά Μυελού των Οστών”” με στόχο την προσέλκυση επιχειρήσεων για παρακολούθηση και συμμετοχή σε χορηγίες.

Οι υπηρεσίες μας για αυτή την εκδήλωση περιλαμβάνουν:

Γραμματειακή υποστήριξη, συντονισμό και διαχείριση ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης, Online streaming εκδήλωσης, δημιουργία εικαστικών για επικοινωνία εκδήλωσης (πρόσκληση, αφίσα), δημιουργία ενημερωτικού email, αποστολή email μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας σε 2 φάσεις (αρχικό για ενημέρωση και 2η αποστολή για υπενθύμιση), παρακολούθηση επαφών που άνοιξαν το email και συντονισμός, υποστήριξη από τεχνικό κατά την πραγματοποίηση της εκδήλωσης.