ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

H Oceanic Solution με την απόκτηση νέων ιδιόκτητων, ενοικιαζόμενων κλειστών και ανοικτών χώρων αλλά και την χρήση φορτωτικών μέσων μπορεί να αποθηκεύσει για εσάς ότι αποτελεί την περιουσία της επιχείρησής σας. Η εταιρεία μας προσφέρει λύσεις για την αποθήκευση οποιασδήποτε πρώτης ύλης ή προμηθειών αλλά και για προσωρινή ή μόνιμη στάθμευση των οχημάτων σας.

Σε συνεργασία με την Oceanic Security εκτός από την αποθήκευση της εταιρικής περιουσίας σας μπορεί να σας παρέχει και εξασφάλιση με ηλεκτρονικά μέσα ή με την χρήση φυσικής ασφάλειας και προστασίας.