ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Η Oceanic Solution αντιλαμβανόμενη τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσει μια επιχείρηση όσον αφορά τις υπηρεσίες πληροφορικής και διαδικτύου, καταφέρνει να ανταποκριθεί στις προσδοκίες του πελάτη βοηθώντας τον να εξοικονομήσει χρόνο και κόστος .

Συγκεκριμένα η εταιρεία μας είναι υπεύθυνη για την μελέτη, σχεδίαση , ανάλυση, κατασκευή , επίβλεψη, συντήρηση των διαδικτυακών τηλεπικοινωνιακών  και υπολογιστικών συστημάτων των εγκαταστάσεων και των εφαρμογών τους.

Αναλυτικότερα η Oceanic Solution προσφέρει τις εξής υπηρεσίες:

  • Σχεδίαση και εγκατάσταση συστημάτων πληροφορικής

Σχεδιάζει την εγκατάσταση καλωδιακής υποδομής κτηρίων και στη συνέχεια είναι ικανή να δημιουργήσει τοπικά δίκτυα καθώς και να παρέχει στον πελάτη τον απαραίτητο εξοπλισμό για την υλοποίηση τους.

  • Σχεδιασμός εφαρμογών-λογισμικού για Η/Υ

Προσδιορίζοντας τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη προτείνει εξειδικευμένες λύσεις στην ανάπτυξη εφαρμογών και στην σχεδίαση νέων λογισμικών. Μ αυτό τον τρόπο εγγυάται όχι μόνο την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος αλλά και την ευελιξία αυτού ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί σε τυχόν μελλοντικές ανάγκες.

  • Web design and maintenance

Υλοποιεί την σχεδίαση των εταιρικών ιστοσελίδων αντιπροσωπεύοντας το εταιρικό προφίλ του κάθε πελάτη και προωθώντας το αντικείμενό του με τον ταχύτερο και βέλτιστο τρόπο και εξασφαλίζει την απαραίτητη συντήρηση της εταιρικής αυτής ιστοσελίδας. Έτσι η επιχείρηση μπορεί να διασφαλίσει την ικανοποίηση των πελατών της και να αυξήσει το ποσοστό επιτυχίας της στην αγορά .

  • Προστασία και ασφάλεια τοπικού δικτύου και εξοπλισμού

Θωρακίζει από τη μία την ασφαλή λειτουργία όλων των υπολογιστικών συστημάτων της επιχείρησης μέσω εγκατάστασης των απαραίτητων λογισμικών (antivirus, antispyware, κλπ) για την αποφυγή κακόβουλων προγραμμάτων και υποκλοπής δεδομένων. Από την άλλη δίνει στην επιχείρηση τη δυνατότητα να ελέγχει το χώρο και τον εξοπλισμό μέσω της εγκατάστασης κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης. Με τη χρήση ειδικών εφαρμογών σε ένα εύρος συσκευών (κινητό τηλέφωνο, τηλεόραση, κλπ) ο πελάτης έχει τον πλήρη έλεγχο οποιαδήποτε χρονική στιγμή το θελήσει, όπου και αν βρίσκεται.

  • Τεχνική υποστήριξη Η/Υ

Αναλαμβάνει την αντιμετώπιση προβλημάτων σε θέματα που σχετίζονται τόσο με το hardware (υλικό) όσο και με το software (λογισμικό) προκειμένου να εξασφαλιστεί η καλύτερη λειτουργία και απόδοση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Θέλοντας να ικανοποιήσει αυτό το σκοπό είναι σε θέση να επισκευάσει ηλεκτρονικούς υπολογιστές, να επιλύσει τυχόν προβλήματα που προκύπτουν σ’ αυτούς, να αναβαθμίσει λειτουργικά συστήματα και να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για πιθανή ανάκτηση δεδομένων.

  • Απομακρυσμένη και Online υποστήριξη

Ανταποκρίνεται άμεσα σε πιθανά εμπόδια που θα αντιμετωπίσει ο πελάτης με τέτοιο τρόπο ώστε να συμβάλλει στην αύξηση του κέρδους και στην εξοικονόμηση χρόνου καθώς δεν είναι απαραίτητη η παρουσία του τεχνικού στο χώρο της επιχείρησης. Ειδικότερα, με την εγκατάσταση προγράμματος απομακρυσμένης υποστήριξης οι τεχνικοί μας μπορούν να σας εξυπηρετήσουν ανά πάσα στιγμή.

  • Cloud computing

Η Oceanic Solution πρωτοπορεί παρέχοντας μια νέα υπηρεσία, την Cloud Computing. Κάνοντας χρήση αυτής της υπηρεσίας είναι εφικτή η αντικατάσταση του υπολογιστικού εξοπλισμού και του ανθρώπινου δυναμικού της επιχείρησης του πελάτη. Για παράδειγμα, μία επιχείρηση μπορεί να αντικαταστήσει τον εξοπλισμό του τοπικού δικτύου (server κλπ) και μέσω του διαδικτύου να τηρεί βάση δεδομένων στην υπηρεσία cloud. Έτσι καταφέρνει να εξαλείψει το κόστος για την εγκατάσταση και συντήρηση του δικτύου της.