ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΘΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η ανάπτυξη προγραμμάτων της ηθικής των επιχειρήσεων και κοινωνικής εταιρικής ευθύνης ξεκίνησε τις δύο τελευταίες δεκαετίες. Ειδικότερα στον ελλαδικό χώρο τα πρώτα προγράμματα ξεκίνησαν μετά την ίδρυση του ελληνικού δικτύου κοινωνικής εταιρικής ευθύνης τον Ιούνιο του 2000.

Η ηθική των επιχειρήσεων και κατ’ επέκταση η κοινωνική εταιρική ευθύνη αποφέρει πολλά θετικά αποτελέσματα στην κοινωνία την οποία όλοι μας είμαστε μέλη. Για τον λόγο ότι και οι επιχειρήσεις ανήκουν και είναι ένα κομμάτι της κοινωνίας πρέπει και αυτές να συμβάλλουν με τον τρόπο τους και να αποδώσουν κάτι στο περιβάλλον από το οποίο αντλούν τις πηγές τους.

Η Oceanic Solution πιστεύει ότι τα θέματα της ηθικής των επιχειρήσεων δεν αποφέρουν σημαντικά θετικά αποτελέσματα μόνο προς το κοινωνικό σύνολο αλλά και προς την ίδια την επιχείρηση. Για τον λόγο αυτό το εκπαιδευμένο προσωπικό της εταιρείας μας, ανάλογα με τις ανάγκες και τις δυνατότητες της επιχείρησής σας, μπορεί να αναπτύξει για εσάς προγράμματα ηθικής των επιχειρήσεων και κοινωνικής εταιρικής ευθύνης, τα οποία δεν θα βοηθήσουν μόνο το ευρύτερο περιβάλλον αλλά και την ίδια την επιχείρηση σας.

Τα θετικά στοιχεία τα οποία αποκομίζει μια επιχείρηση από την ανάπτυξη ενός τέτοιου είδους προγράμματος είναι:

 • Δημιουργία ισχυρού πνεύματος συνεργασίας μεταξύ των υπαλλήλων της εταιρείας, με άμεσο αποτέλεσμα την αύξηση της αποδοτικότητας των επιμέρους τμημάτων της.
 • Αύξηση του ηθικού του ανθρωπίνου δυναμικού της εταιρείας.
 • Μείωση των πιθανών εγκληματικών πράξεων άρα και πιθανών προστίμων
 • Προσέλκυση ηθικά ευαισθητοποιημένων πελατών.
 • Αποκλεισμός πιθανών μποϊκοτάζ
 • Προβολή ισχυρού δημοσίου προφίλ.
 • Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα με την απόκτηση πιστών στην φίρμα.
 • Παροχή κέρδους όχι μόνο στους μετόχους αλλά και στους υπόλοιπους οι οποίοι δικαιούνται μερίδιο στην επιχείρηση. (stakeholder theory)
 • Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στον τομέα του Marketing.
 • Δημιουργία ισχυρού ονόματος και επιχειρηματικής φήμης.
 • Εξοικονόμηση χρημάτων από την χρήση ανανεώσιμων και φιλικών προς το περιβάλλον πηγών ενέργειας.