ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ- ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Η Oceanic Solution αναγνωρίζοντας τις ανάγκες των σημερινών επιχειρήσεων είναι σε θέση να παρέχει στους πελάτες της ολοκληρωμένες επιχειρησιακές λύσεις στον τομέα του ανθρωπίνου δυναμικού.

Κατανοώντας τις ιδιαιτερότητες του κάθε κλάδου αλλά και του κάθε πελάτη η Oceanic Solution έχοντας διαμορφώσει τρία τμήματα μπορεί να καλύψει οποιαδήποτε ανάγκη σας. Παράλληλα κάνοντας χρήση σύγχρονων μεθόδων και τακτικών βελτιώνει την αποδοτικότητα των στελεχών και των υπαλλήλων οποιασδήποτε επιχείρησης.

Η διάρθρωση των τριών τμημάτων είναι η εξής:

 • Τμήμα εύρεσης και χρησιμοποίησης υψηλόβαθμων και μεσαίων στελεχών

To τμήμα αυτό της Oceanic Solution, χρησιμοποιώντας άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό και αναγνωρισμένες διεθνώς διαδικασίες, είναι σε θέση να βρει ικανότατα και μεσαία στελέχη για οποιαδήποτε επιχείρηση. Σε αυτό τον σκοπό συμβάλει και η συνεργασία της εταιρείας με εξωτερικούς συμβούλους με πολυετή πείρα και σπουδές στο εξωτερικό, αλλά και η συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα.

dreamstimeextrasmall_32091052

Ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη καθορίζονται τα βασικά προσόντα και οι προϋποθέσεις για την αναζήτηση πιθανών υποψηφίων στελεχών. Μετά από αξιολόγηση των πιθανών υποψηφίων προτείνονται στον πελάτη οι καλύτερες δυνατές λύσεις.

Με τον τρόπο αυτό η Oceanic Solution κάνει καλύτερες και ανταγωνιστικότερες τις επιχειρήσεις των πελατών της, αλλά και διαμορφώνει με αποδοτικό τρόπο τις καριέρες των πιθανών υποψηφίων.

 • Τμήμα εύρεσης και χρησιμοποίησης χαμηλόβαθμων στελεχών

Το τμήμα αυτό της Oceanic Solution αναλαμβάνει να καλύψει οποιαδήποτε ανάγκη οποιασδήποτε επιχείρησης σε χαμηλόβαθμα στελέχη.

dreamstimeextrasmall_8151070

Η συνεργασία της εταιρείας με εκπαιδευτικά ιδρύματα της παρέχει ένα ευρύ φάσμα επιλογών σε διαθέσιμα χαμηλόβαθμα στελέχη. Τα υποψήφια στελέχη θα αξιολογηθούν από το τμήμα της εταιρείας και θα αποδοθούν οι καλύτερες επιλογές στον πελάτη.

Κάνοντας χρήση αναγνωρισμένων σύγχρονων μεθόδων αξιολόγησης αλλά και ψυχολογικών τεστ, η εταιρεία δεσμεύεται ότι θα παρέχει στους πελάτες της, τις καλύτερες δυνατές επιλογές σε χαμηλόβαθμα στελέχη.

 • Τμήμα εύρεσης και χρησιμοποίησης υπαλλήλων-εργατών.

Η Oceanic Solution με την λειτουργία του τμήματος εύρεσης και χρησιμοποίησης υπαλλήλων-εργατών αναλαμβάνει να εκτελέσει οποιοδήποτε έργο της ανατεθεί σε οποιοδήποτε κλάδο και τμήμα του πελάτη.

dreamstimeextrasmall_6581893

Κατανοώντας πλήρως της ανάγκες των σύγχρονων επιχειρήσεων, η εταιρεία εφαρμόζει την παρακάτω τακτική για να μπορεί να διεκπεραιώσει οποιοδήποτε έργο της ανατεθεί.

dreamstime_xs_26137029

Η ανάλυση των αναγκών του εκάστοτε πελάτη, ο καθορισμός των βασικών προϋποθέσεων επιλογής προσωπικού, η επιλογή κατάλληλων ομάδων έργου, ή εκπαίδευση αυτής της ομάδας έργου, και τέλος η αξιολόγηση της αποδόσεως της, πραγματοποιείται από κατάλληλο προσωπικό με πολυετή πείρα και απαραίτητη ακαδημαϊκή γνώση.

epilogi-prosopikou

Η παραπάνω διαδικασία διευκολύνεται από την συνεργασία της εταιρείας με εξωτερικούς συνεργάτες, εκπαιδευτικά ιδρύματα και τέλος με την χρήση αναγνωρισμένων και σύγχρονων μεθόδων.

Η ανάθεση έργου με διάθεση προσωπικού στην Οceanic Solution  παρέχει σε οποιονδήποτε πελάτη τα εξής βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα, και μακροπρόθεσμα  πλεονεκτήματα:

 • Έλεγχος και μείωση του κόστους εργασίας. (costs saving)
 • Αύξηση της αποτελεσματικότητας. (Efficiency saving)
 • Η αποκόμιση χρόνου από τον πελάτη για μπορέσει να ασχοληθεί με  κύριες διεργασίες της επιχείρησης.(focus on core activities)
 • Μείωση των γενικών εξόδων. (reduced overhead)
 • Ευελιξία στην εύρεση και επιλογή του προσωπικού
 • Άμεση αλλαγή του προσωπικού σε περίπτωσή μη ικανοποίησης του πελάτη η λόγων υγείας, χωρίς νομικές συνέπειες.
 • Παράλληλη εκπαίδευση χωρίς κόστος του υπάρχοντος προσωπικού του πελάτη από το εκπαιδευμένο προσωπικό που παρέχεται.
 • Κέρδος σε πολύτιμο χρόνο όταν πρόκειται για νεοσύστατα τμήματα του πελάτη
 • Μείωση του επιχειρηματικού ρίσκου
 • Συνεχής ενημέρωση του πελάτη.