ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

H εταιρεία μας αναγνωρίζει ότι ο ανθρώπινος παράγοντας διαδραματίζει έναν πολύ σημαντικό ρόλο στις σημερινές επιχειρήσεις. Για τον λόγο αυτό σχεδιάζει και παρέχει σε εσάς προγράμματα εκπαίδευσης, φτιαγμένα αποκλειστικά  για να εξυπηρετήσουν τις δικές σας ανάγκες, και να μετατρέψουν το προσωπικό σας στο δυνατό σημείο της επιχείρησής σας.

Η διαδικασία η οποία ακολουθείται από την εταιρεία είναι η εξής:

training

Η εταιρείας μας χρησιμοποιεί σύγχρονα μέσα και μεθόδους εκπαιδεύσεως όπως:

Μέθοδοι:

 • Εκπαίδευση επ’ έργο
 • Εκπαίδευση σε τμήματα
 • Εκπαίδευση πρόσωπο με πρόσωπο
 • Διαλέξεις
 • Εκπαίδευση σεμιναριακού τύπου
 • Επιδείξεις κτλ
 • Τμήματα e- learning
 • Ατομική εκπαίδευση

Μέσα:

 • Χρήση πίνακα (blackboard or whiteboard)
 • Χρήση projector
 • Χρήση Video
 • Χρήση παρουσιάσεων Power point.
 • Χρήση επιχειρησιακών παραδειγμάτων
 • Quizzes
 • Case studies
 • Δημιουργία μικρών group και ανάθεση εργασιών
 • Cross training  κτλ

Χάρη στην χρήση των παραπάνω μεθόδων και  μέσων αλλά και την χρήση πεπειραμένων εκπαιδευτών και συνεργατών, η Oceanic Solution εγγυάται να αναπλάσει το υπάρχον ή το νεοπροσλαμβανόμενο προσωπικό οποιασδήποτε βαθμίδος. Τα στελέχη και οι υπάλληλοι της επιχείρησής σας θα είναι πλέον υπεύθυνοι και ικανοί να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε κατάσταση στον χώρο εργασίας τους, να αυξήσουν τον βαθμό της αποτελεσματικότητας σας, κάνοντας έτσι τον ανθρώπινο παράγοντα ισχυρό ατού της επιχείρησης σας.