ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Η Oceanic Solution προσφέρει ευκαιρίες απασχόλησης και καριέρας καθώς και προοπτικές εξέλιξης σε όλους τους τομείς και ειδικότερα στους απόφοιτους των ανώτατων και ανώτερων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Αν ενδιαφέρεστε για μια σταδιοδρομία με υψηλούς επαγγελματικούς στόχους, μπορείτε να συμπληρώσετε την παρακάτω on-line αίτηση.

Επώνυμο

Όνομα

Διεύθυνση

Πόλη

Τηλέφωνα Επικοινωνίας

email

Ημερομηνία Γέννησης

Οικογενειακή κατάσταση
ΆγαμοςΈγγαμοςΔιαζευγμένος

Όνομα Μητρός

Όνομα Πατρός

Αριθμός Τέκνων

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας

Βάρος
Kgr

Ύψος
cm

Ακαδημαϊκές Γνώσεις

Τίτλοι σπουδών:

Ξένες Γλώσσες

Γνώσεις υπολογιστών:

Άλλες Γνώσεις

Βαθμός Στρατολογικής κατάστασης

Σώμα /Όπλο

Ειδικότητα

Βαθμός Ικανότητας

Ημερομηνία Λήξης Αναβολής

Αιτία Αναβολής

Κατηγορία Άδειας Οδήγησης

Μεταφορικό Μέσο

Παλαιότερος Εργοδότης

Ειδικότητα στον παραπάνω εργοδότη

Απασχόληση από:

έως

Αιτία Διακοπής

Παλαιότερος Εργοδότης

Ειδικότητα στον παραπάνω εργοδότη

Απασχόληση από:

έως

Αιτία Διακοπής

Παλαιότερος Εργοδότης

Ειδικότητα στον παραπάνω εργοδότη

Απασχόληση από:

έως

Αιτία Διακοπής

Ποιος σας προτείνει στην εταιρεία;

Ημερομηνία Υποβολής: